PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GHELAMCO GP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THE HUB S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019, WYBORU PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI