PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA