Siedziba spółki

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa pełnomocnik ds. kontaktu z akcjonariuszami Karolina Bagińska tel. 22 455 16 10

Dane spółki

  • NIP: 5252563969
  • REGON: 146863311
  • KRS: 476404

Kapitał zakładowy

w pełni opłacony 50 000 PLN

Właściwy sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") jest spółka Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The Hub S.K.A. z siedzibą w Warszawie.